artistphoto.jpg
exebition32
exebition32
32-1
32-1
exebition3
exebition3
3-1
3-1
exebition18
exebition18
18-1
18-1
exebition35
exebition35
35-1
35-1
exebition19
exebition19
19-1
19-1
exebition33
exebition33
33-1
33-1
exebition29
exebition29
29-1
29-1
exebition27
exebition27
27-1
27-1
exebition22
exebition22
22-1
22-1
exebition28
exebition28
28-1
28-1
1/4

פארק החולות

תערוכת ציורים של האמנית לינה גולן בהשראות הצילומים של בועז רענן

תערוכת עירום בטבע

אוצרת: לינה גולן

חולות אשדוד מקרינות השפעה על העיר