BoazRaanan.jpg

בועז רענן

בועז רענן, יליד 1958 שאב את אהבת הארץ בילדותו במושב כפר-הרי"ף. עם קליטתו במפעל אלתא, בשנת 1979, עבר לאשדוד והחל לעסוק בפעילות ציבורית סביבתית.

 

בועז אסף חומר רב על העיר אשדוד וסביבתה ותעד כל אתר וכל אירוע במצלמתו.

 

במשך השנים ניהל את סניף החברה להגנת הטבע באשדוד ובשנת 1999פעל להקמת עמותה העוסקת כולה באיכות הסביבה: "הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד".

 

בועז כתב שני ספרים על העיר וסביבתה ובהם מידע הקשור לתולדות העיר: הגיאוגרפיה והדמודרפיה, אתרי טבע והמלצות לסיורים. הספרים מלווים בתצלומים מרהיבים.

 

עם מהפכת הצילום הדיגיטאלי, רכש מצלמה משוכללת והחל לצלם ולתעד את סיוריו וטיוליו הרבים בצורה אומנותית. לאחר לימוד הצילום המשיך לצלם ולתעד את נופי הטבע והנוף האנושי באופן אומנותי.

 

אוסף הצילומים המרשים כולל צילומי נוף, צמחים, בעלי חיים, דיוקני מבוגרים וילדים, צילומי רחוב, בוקים, הריון ועירום אומנותי.